Arbetslivsförberedande verksamhet för personer inom autismspektrat i samarbete med IKEA och näringslivet

Målsättningen är att bygga en hållbar plattform för arbetstagaren i mötet med arbetslivet och vi vänder oss till de vars kliv ut på arbetsmarknaden är lite längre. Stort fokus ligger på individens utveckling och möjlighet till självständighet. 

Den första tiden hos oss på Conexi genomförs på IKEA i reell miljö där arbetstagaren arbetar med dagligt stöd av våra arbetsstödjare. Arbetstagaren får på IKEA möjlighet att prova olika arbetsområden och allt arbete är individuellt upplagt med en tydlig målbild framåt. 

På Ikea genomförs kartläggning av styrkor samt utveckling av kunskaper, verktyg och strategier kopplat till arbetslivet. Tillsammans med arbetstagaren kommer vi fram till hur framtida arbetsplats bör vara utformad. 

När arbetstagaren är redo att gå vidare till nästa arbetsplats får arbetstagaren stöd av våra arbetsstödjare i sökandet, förberedelsen, övergången och etableringen. I den fortsatta arbetslivsförberedande verksamheten på annat företag fortsätter det individuellt utformade stödet, i mindre omfattning.

Vi tror på att ett långsiktigt stöd i arbetslivet ökar förutsättningarna för att få och behålla ett arbete. 

Rulla till toppen
Scroll to Top