Så här arbetar vi

Vi vänder oss till personer med Autismspektrumtillstånd och till dem där klivet ut i arbetslivet är lite längre. Till dem som har en önskan och ett behov av att bygga på med erfarenheter, verktyg och strategier för ett kommande hållbart, tryggt och långsiktigt arbetsliv.

Verksamheten är uppdelad i två steg

Läs mera om våra steg och metodik på länkarna nedan:
Steg 1 – IKEA
Steg 2 – Företag
TEACCH

Vårt verksamhetsupplägg för att uppnå vår vision, en hållbar plattform i mötet med arbetslivet, kan beskrivas i form av en pall, där de tre benen är en förutsättning för att personen ska kunna sitta stadigt.

Arbetsstödjare
Arbetsstödjaren driver processen tillsammans med arbetstagaren och står för det långsiktiga stödet i arbetet. Det arbetsstödjaren erbjuder riktar sig till såväl arbetstagare som arbetsgivare; introduktion av nya arbetsområden och uppgifter, pedagogiskt stöd och visuellt tydliggörande, kommunikationsstöd, handledning, nätverkskontakter samt regelbunden uppföljning enligt överenskommelse efter anställning.

Arbetsplatsen
Arbetsplatsen utgör basen utifrån vilken vi bygger vidare. Här får arbetstagaren erfarenheter och kunskaper kring vilka vi tar fram individuella verktyg och strategier. En arbetsplats är komplext sammansatt av många olika komponenter som t ex arbetsmiljö, kollegor, fysisk och social struktur. För de arbetstagare vi möter handlar det inte om vilken arbetsplats som helst, utan en arbetsplats som erbjuder de individuellt bästa förutsättningar avseende de olika komponenterna.

Information
All personal på företaget får information om autismspektrum och vårt arbetssätt. De får också konkreta tips i arbetet för att arbetstagaren ska ges de bästa förutsättningarna för att använda sina styrkor och förmågor. Utifrån vårt perspektiv är ömsesidig information grundläggande för förståelse, för att ges de rätta förutsättningar, för att trivas och utvecklas.

Scroll to Top