Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning. Enkelt kan det beskrivas som ett annorlunda sätt att bearbeta och förstå information och uppfatta och tolka omvärlden.

Hur det uttrycker sig varierar mycket från person till person, men några områden är utmärkande:

* Annorlunda socialt samspel och sätt att kommunicera.

* Minskad förmåga att se helheter och tolka sammanhang.

* Minskad förmåga att planera och organisera.

* Visuella styrkor.

Det finns mycket bra information på nätet att läsa om autismspektrumtillstånd. Några länkar är:
Autism- och Aspergerförbundet
Autismforum
Attention

Scroll to Top