Steg 1 – IKEA

Steg 1 utgör den arbetslivsförberedande fasen inne på IKEA

Detta innefattar allt från den första kontakten till den dag de individuella mål vi tillsammans satt upp och arbetat med är uppnådda, när man byggt på med de erfarenheter och kunskaper man sett sig behöva för ett kommande, långsiktigt och utvecklande yrkesliv.

Ämnen som berörs är de som en person inom autismspektrat kan ha nytta av att lära mer kring inför ett kommande arbetsliv. De områden vi valt att fokusera på är de där vi sett att ökad kunskap underlättar i mötet med arbetsmarknaden. Ambitionen är att Arbetstagaren ska få synliggjort vilka förväntningar – kopplat till arbetslivet – som finns på individen samt hur Arbetstagaren, med ovan nämnda kunskap, kan förhålla sig till dessa.

Utgångspunkten i vårt arbete är hela tiden den enskilde Arbetstagarens behov och önskemål – vad gagnar individen och vad känns viktigt för honom/henne att få mer kunskap kring.

En dag på varuhuset
Verksamheten på ett varuhus består av 6-9 personer. Våra arbetsstödjare finns på plats för dagligt stöd. Vi arbetar vardagar och en heltid utgör för de flesta 25-30 timmars arbetsvecka mellan klockan 9-15. Arbetstiden kan dock se olika ut beroende på behov och önskemål.

De arbetsområden som är aktuella är framför allt butik, lager, restaurang, fastighet och kontor. På en och samma arbetsplats har arbetstagaren därmed möjlighet att prova olika arbetsområden utan att den fysiska och sociala strukturen förändras. Det är viktigt att det blir rätt person på rätt plats med avseende på intressen och resurser.

Under den första tiden på Conexi/IKEA arbetar arbetstagare och arbetsstödjare sida vid sida. Allteftersom personen blir trygg och säker i miljön och med sina nya arbetsuppgifter, drar sig arbetsstödjaren successivt tillbaka. Samarbetet därefter är individuellt upplagt utifrån enskilda behov och önskemål. Det gemensamma arbetet riktas alltmer mot de satta målen och vi arbetar aktivt med planering, genomförande och uppföljning/utvärdering för att hela tiden komma framåt i processen.

Scroll to Top