Om oss

Conexi grundades år 1999 av Åsa von Dahn och Magdalena Kydd. Den första verksamheten öppnades på IKEA Kungens Kurva, den andra i Barkarby år 2003, och sedan dess har verksamheter även startats i Västerås, Linköping, Uppsala, Helsingborg och Stockholm City. Under slutet av 2023 startar vi även upp verksamhet iGöteborg – vid IKEA i Bäckebol

Conexi står för att sammanföra/sammanfoga. Vi arbetar med att föra samman två parter; personer inom autismspektrat och näringslivet. Vi vänder oss till personer med Autismspektrumtillstånd och till dem där klivet ut i arbetslivet är lite längre. Till dem som har behov av att bygga på med erfarenheter, verktyg och strategier för ett kommande hållbart, tryggt och långsiktigt arbetsliv.

Conexi´s vision är att bygga en hållbar plattform i mötet med arbetslivet. Vår intention och vårt fokus är individens utveckling, möjlighet till självständighet och känsla av sammanhang. Vår utgångspunkt är ett autismperspektiv där vi möter den enskilde med engagemang, respekt och kompetens. En tydlig formulering av Conexi´s värderingar och den anda vi önskar verka i är resultatet av många års arbete. Det har formats och skapats av såväl medarbetare som arbetstagare med sin grund i TEACCH.

Det vi erbjuder är en ingång i arbetslivet i en verksamhet som enklast kan beskrivas som ett mellanting mellan arbete i skyddad miljö och att arbeta själv ute på företag. Här får man i reell miljö omsätta teori i praktik.

För att kunna genomföra detta krävs samarbete med vidsynta företag med bred verksamhet, ett exempel på ett sådant företag är IKEA. Vårt samarbete med IKEA erbjuder flera olika arbetsområden och därmed möjlighet att kunna ta tillvara varje individs intressen och resurser. Inom IKEA kan vi också sprida en grupp och samtidigt vara det stöd som dagligen behövs.

Scroll to Top