Nätverket

Varje arbetstagare har ett nätverk omkring sig. Det kan vara:

– Anhöriga/God man

– Boende

– LSS-handläggare

– Skola

– Habilitering/Sjukvård

– Handläggare på Försäkringskassa eller Arbetsförmedling

Vår åsikt är att ju bättre samarbete vi har med nätverket kring våra Arbetstagare, desto bättre kommer det fungera i arbetet med Arbetstagaren mot satta målsättningar.

En del i vårt arbete är att synliggöra nätverket och dess funktioner för våra arbetstagare och att ge dem redskap att använda det.

En annan viktig aspekt när det kommer till nätverket är att varje funktion bistår med det den har bäst förutsättningar att arbeta med.

Anhöriga är, i de flesta fall, de som står våra arbetstagare närmast och känner dem bäst. De kan historian och sitter inne med en mängd av information som kan öka vår förståelse för arbetstagaren vi möter.  Hur samarbetet är upplagt blir individuellt, det avgörande är hur arbetstagaren vill ha det. 

 

Rulla till toppen
Scroll to Top