Steg 2 – Företag

Steg 2 utgör den fortsatta arbetslivsförberedande verksamheten på annat företag. Detta innefattar introduktion, etablering och arbete med fortsatt stöd, i mindre omfattning.

Processen mot steg 2 påbörjas på Ikea när de satta målen i steg 1 är uppnådda och arbetstagaren är rustad att gå vidare ut mot arbetslivet.

Den enskildes slutgiltiga målsättning, dvs arbetsinriktad verksamhet med fortsatt stöd eller anställning, varierar beroende på arbetstagarens förutsättningar och önskemål vilket ska framgå i aktuell beställning. I samspråk med arbetstagare och uppdragsgivare kan det bli aktuellt att revidera denna målsättning i den arbetslivsförberedande fasen;

  • Fortsatt arbetsinriktad verksamhet i annat företag med minskat stöd
  • Anställning i annat företag

Oavsett målsättning är det i Steg 2 vi söker oss ut till andra samarbetspartners. Syftet är att skapa det optimala arbetsupplägget utifrån de erfarenheter och kunskaper vi tillskansat oss under tiden arbetstagaren varit i det arbetslivsförberedande steget i IKEA. Det är, som i allt tidigare arbete som gjorts, individens önskemål, behov och prioriteringar som står i centrum och det är viktigt att hela tiden återknyta till vad arbetstagaren vill, kan och hur arbetet fortskrider.

Scroll to Top