Arbetstagare

Målsättningen på Conexi är att öka mina förutsättningar i arbetslivet. Conexi vänder sig till mig med autismspektrumtillstånd (AST) och där vägen ut på arbetsmarknaden är lite längre. Fokus kommer vara på min utveckling och möjlighet till självständighet.   

Den första tiden på Conexi arbetar jag i en reell miljö på IKEA med dagligt stöd av Conexi´s arbetsstödjare. Jag får möjlighet att prova olika arbetsområden och allt arbete är individuellt upplagt efter min målbild.

På Ikea arbetar arbetsstödare och jag tillsammans med att kartlägga mina styrkor, utveckla mina kunskaper och ge mig strategier kopplat till arbetslivet. Tillsammans kommer vi fram till hur min framtida arbetsplats bör vara utformad. Jag kommer arbeta självständigt utifrån mina förutsättningar på någon av IKEA´s avdelningar. 

När jag är redo att gå vidare till nästa arbetsplats så får jag stöd av arbetsstödjare i sökandet, förberedelsen, övergången och etableringen. Arbetsstödjare kommer sedan fortsätta ge mig individuellt stöd, i mindre omfattning.  

Conexi tror på att ett långsiktigt stöd i arbetslivet ökar förutsättningarna för att jag ska få och kunna behålla ett arbete. 

Om jag är intresserad av att börja på Conexi´s arbetslivsförberedande verksamhet behöver jag först ett beslut om insatsen daglig verksamhet enligt LSS. För att ansöka om den insatsen tar jag kontakt med LSS-handläggare i min kommun.

Rulla till toppen
Scroll to Top