Beslutsfattare

Conexi bedriver en arbetslivsförberedande verksamhet för personer inom LSS. 

Det är kommunens LSS-handläggare som är beställare av insatsen. Det är dessa, som i samråd med arbetstagarna, tar det avgörande beslutet om arbetstagarens placering hos oss. 

Det är viktigt att vi får in en beställning med en adekvat målsättning, då denna utgör grunden för vår verksamhet. Utifrån målsättningen i beställningen, arbetstagarens egen målsättning, resultatet av vår kartläggning och observationer arbetar vi mot en ökad delaktighet och inkludering i samhället.

 

Rulla till toppen
Scroll to Top