Steg 2

Steg 2 innefattar praktik på företag för vidare arbete med minskat stöd eller anställning. Det är det upplägg vi erbjuder då den Arbetslivsförberedande verksamheten på IKEA är slutförd, dvs då de satta målen i Steg 1 är uppnådda och arbetstagaren är rustad att gå vidare ut i arbetslivet.

 

 

 

 

 

 

Den enskildes slutgiltiga målsättning, dvs arbete med stöd eller anställning, varierar beroende på arbetstagarens förutsättningar och önskemål, det ska framgå i aktuell beställning. I samspråk med arbetstagare och uppdragsgivare kan det bli aktuellt att revidera denna målsättning i den arbetslivsförberedande fasen;

  • Fortsatt arbetsinriktad verksamhet i annat företag med minskat stöd
  • Anställning i annat företag

Oavsett målsättning är det i Steg 2 vi söker oss ut till andra samarbetspartners. Syftet är att skapa det optimala arbetsupplägget utifrån de erfarenheter och kunskaper vi tillskansat oss under tiden arbetstagaren varit på IKEA. Det är, som i allt tidigare arbete som gjorts, individens önskemål, behov och prioriteringar som står i centrum och det är viktigt att hela tiden återknyta till vad arbetstagaren vill och hur arbetet fortskrider.