Corona – vår information

Corona Viruset (Covid-19) är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

Vi följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Utrikesdepartementets reserekommendationer.
Läs mera här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Conexi har möjlighet till digitala mötesformer eller telefonmöten om du som arbetstagare är orolig och inte vill ta dig till verksamheten.

Frågor till våra verksamheter görs enligt nedan (helgfria vardagar – dagtid):
 
Conexi Kungens kurva
Telefon 0708 – 44 49 74

Conexi Barkarby
Telefon 0708 – 75 99 21

Conexi Västerås
Telefon 0708 – 75 25 99

Conexi Linköping
Telefon 0708 – 76 47 26

Conexi Uppsala
Telefon 0708 – 76 45 23

Akuta frågor övrig tid – ring 0708-49 44 66 eller 0708-49 44 60

Scroll to Top