Stefan

Miljö- och truckansvarig, kontaktperson IKEA Kungens Kurva

Jag ansvarar för miljösorteringen och har även truckutbildningar för IKEAs personal på Kungens Kurva. Jag ser till att det fungerar med de dagliga arbetsuppgifterna här på IKEA tillsammans med Conexi.  stefan

Jag är något av en problemlösare och ser till att det flyter både arbetsmässigt och socialt. Det är viktigt att det finns gemenskap och trygghet och att det går att anpassa arbetet efter individen.

Jag är väl insatt i de Conexianställdas individuella behov och intressen.

Jag försöker alltid att vara tillhands och lösa de eventuella frågor som kommer upp. Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta med Conexi. Det finns en bra ömsesidighet.