Eva

Arbetar som personalchef inom IKEA

IKEAs vision är att nå ”De många människorna”, och Conexis närvaro tillför den dimensionen. Funktionshindret innebär i sig ett annorlunda sätt att tänka, det är nyttigt, man blir tvungen att reflektera över hur man behandlar människor.  eva

Vi har en personalidé som utgår utifrån våra IKEA-värderingar och det går lite hand i hand med Conexi. Vi värderar vår gemenskap högt. Alla är lika värda, alla bidrar, jag tror och hoppas att värmen och glädjen märks.

Conexis verksamhet passar IKEA och IKEAs värderingar med ”mångfald”, och med vårat motto ”enkla och ärliga människor” vilket innebär ”öppenhet, att bli sedd, att få vara annorlunda”.

Jag blev tillfrågad om jag ville vara länk till Conexi och det ville jag gärna. I början hade vi informationsmöten om Conexi med personalen inför starten i två etapper för att berätta om handikappet.

Numera har vi introduktionsdag för alla nyanställda där Conexi informerar om sin verksamhet. Vi har regelbundna avstämningsmöten en gång i månaden tillsammans med Conexi. Jag tycker att det fungerar väldigt bra, vi hittar intresserade personer ute i varuhuset som är Conexis kontaktpersoner, jag fungerar som ett språkrör om det är större förändringar eller om det behövs ta upp.

Samarbetet passar också bra på grund av personalpolitiken och möjligheterna att kunna individanpassa arbetsuppgifterna. IKEA har ett enormt utbud av möjligheter att utifrån individens intressen och behov kunna skräddarsy lämpliga och utvecklande arbetsuppgifter.

Jag hoppas verkligen att fler IKEA varuhus satsar på Conexis verksamhet, dels för IKEAs skull men även de människor som har detta handikapp, för de får faktiskt en bra livsmiljö och kanske ett bättre och mer innehållsrikt liv.

Jag tycker det är en jättebra verksamhet.