Möt människorna

Välj person i menyn till vänster för att se dennes berättelse.

Steg 1
Arbetslivsförberedande verksamhet på IKEA med dagligt stöd av utbildade handledare.

Steg 2
Praktik som förberedelse till anställning eller arbete med minskat stöd.