Rodnei

 • Rodnei arbetslivstränade på IKEA i Barkarby
 • Där utarbetade han, tillsammans med Conexis handledare, de verktyg han behövde för att klara av ett arbete
 • Rodnei prövade också på olika arbetsuppgifter, så som att montera fyndvaror
 • Han tillhörde ett arbetslag på IKEA som han bl a fick hjälp av i sitt arbete
 • Rodnei avslutade sin arbetsträning inom Steg1 på restaurangen
 • Rodnei var nu redo för nästa steg i sin arbetsträning mot en egen anställning
 • Steg2 genomförde Rodnei på Konditori Princess på Lidingö.
 • Conexis handledare följde med till det nya företaget och introducerade Rodnei på den nya platsen för arbetsträningen
 • Rodneis nya arbetskamrater fick också information och handledning av Conexi för att stödja honom i hans arbetsdag.
 • Rodnei hade tagit med sig sina verktyg för tydliggörande till sin nya arbetsplats.
 • Och även arbetserfarenhet från liknande arbetsuppgifter
 • som han tidigare gjorde i IKEA:s restaurangen och Cafeteria
 • Rodnies arbetsträning på Conexi
 • har lett till att Rodnei idag har en lönebidragsanställning på Maison Pierre
 • Conexi kommer, om Rodnei eller hans arbetsgivare så önskar, att finnas till hands om stöd skulle behövas i framtiden
 • Alla vi på Conexi önskar Rodnei lycka till i hans arbetsliv!