Camilla

 • När Camilla kom till IKEA på morgonen skrev hon in sig och bytte sedan om till Conexis arbetskläder
 • Hon gick sedan förbi kontoret för att säga hej till arbetskamraterna på Conexi, och hämta arbetsverktyg,
 • bland annat ett block med anteckningar som hon hade sammanställt själv från tidigare arbetsinstruktioner hon haft
 • Hon började dagen med att iordningställa visningsrummen.
 • Camilla gick sedan till Textilavdelningen och fick arbetsuppgifter från IKEA-kollegan i det arbetslag som hon tillhörde.
 • Ofta var det många returer som skulle läggas tillbaka ut i varuhuset
 • varor i hyllorna som behövdes snyggas till,
 • brutna förpackningar som behövdes lagas
 • och märkas om med namn och varukoder.
 • Lunchen åt Camilla i personalmatsalen tillsammans med sitt arbetslag på IKEA.
 • Sedan fortsatte arbetet på Textilavdelningen, där kunderna hade många frågor.
 • Camilla sökte svar på datorn för att besvara deras frågor eller för att ta fram uppgifter till sitt arbete.
 • Camilla arbetade självständigt under dagen
 • och Conexis handledare och IKEA:s personal fanns till hands när stöd och vägledning behövdes.
 • Förutom att arbeta på Textilavdelningen arbetade Camilla även vissa dagar på Barnens IKEA.
 • Arbetsdagarna avslutas på kontoret med Conexis handledare. Camilla gick vidare via Steg2 till en egen anställning inom Carema.